Workshop srozumitelných textů

Pište srozumitelně, vyplatí se to

„U zachycených řidičů byly následně zjištěny pozitivní záchyty psychotropní omamné látky, kdy pod vlivem této návykové látky, mohli tito ohrozit na životě nebo zdraví další účastníky silničního provozu nebo případně způsobit nemalou škodu na cizím majetku.“

Kolikrát tohle souvětí musíte číst, abyste mu porozuměli? Nešlo by to jednodušeji a srozumitelněji rovnou? 

Já říkám, že šlo.

Efektivní texty šetří čas i nervy

Srozumitelné texty pomáhají efektivní komunikaci. Je ideální, když vaši čtenáři rozumí textům na první přečtení. Vědí, co mají nebo nemají udělat, co od nich potřebujete, proč jim vlastně píšete. Netráví drahocenný čas luštěním vašeho psaní a nesžírá je nejistota, jestli došli ke správné tajemce. A nejsou předem naštvaní, protože se musí doptávat, co po nich vlastně chcete.

Jednoduché neznamená triviální

Jednoduché a srozumitelné texty ocení i vzdělané publikum, jejich benefitem je snadné a rychlé porozumění. Pravidla přístupné češtiny jsou snadná. Vyžadují trénink a vědomý přístup ke psaní textů. Je náročné zbavit se stereotypních frází a klišé, ale dává to smysl. Snadné porozumění psané komunikaci přináší přátelštější atmosféru, šetří čas, uklidňuje a zlepšuje atmosféru.

Hlavní zásady srozumitelné češtiny jsou

 • omezení pasivních slovesných tvarů
 • kratší věty místo zašmodrchaných souvětí
 • jednoduchá slovní zásoba místo nesrozumitelné odbornosti
 • příslovce a přídavná jména používat s mírou
 • věcnost místo nadbytečné omáčky
 • přehledná struktura textu
 • příjemný přátelský tón komunikace

Komu se srozumitelná čeština hodí?

Všem, kteří komunikují s dalšími lidmi psanou formou. Obzvlášť vhodná je pro státní správu a samosprávu, interní i externí firemní komunikaci, školy a další instituce. Tady všude je porozumění textu zásadní věc a dokáže komunikaci hodně usnadnit.

Jak workshop probíhá a co si odnesete

Během pár hodin živého workshopu nasajete pravidla plain language neboli srozumitelné češtiny, vyzkoušíte si přepsat nesrozumitelné a nepřehledné texty i napsat nové. Podle vašich potřeb se můžeme zaměřit na konkrétní typy textů, které v praxi nejvíc potřebujete.

Naučíte se:

 • psát přehledný a strukturovaný text
 • jít rovnou k věci
 • vysvětlovat jednoduše
 • vyhýbat se frázím a klišé
 • psát lidsky a pro lidi

Živý workshop připravuju na 4 hodiny, ideální počet je do 10 účastníků.

Cena začíná na 12 100 Kč.


Potřebujete, aby vám zákazníci rozuměli?

Nečekejte a domluvme se hned.