Cesta k penězům povede přes nefinanční reporting

27.02.2022

Evropská komise (EK) letos v dubnu zveřejnila návrh směrnice, která rozšiřuje povinnost firem reportovat data týkající se udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). Nová směrnice by měla nahradit již existující nařízení z roku 2014, které povinnost nefinančního reportingu požaduje pouze po největších hráčích na trhu. Nová směrnice chce tuto povinnost zásadně rozšířit na větší množství firem a také sjednotit pravidla pro tento druh reportování.

Nefinanční reporting - životní prostředí, sociální otázky, korupce a lidská práva

Nefinanční report podává informace o tom, jak se daná firma chová v těchto hlavních aspektech - životní prostředí, sociální a zaměstnanecká oblast, lidská práva a boj proti korupci. Ve výroční zprávě některých firem tak nejspíš od roku 2024 najdete kromě ekonomických údajů například informace o tom, jak firma přispívá ke klimatické změně, jakou má uhlíkovou stopu, jak přistupuje ke svým zaměstnancům, jestli má spravedlivé platy, jaká je její strategie v boji proti korupci, jestli se podílí na rozvoji místní komunity a mnoho dalšího.

Kdo musí reportovat

Podle dubnového návrhu EK by se tyto požadavky měly vztahovat na všechny firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur. V Česku to znamená rozšíření povinnosti nefinančního reportingu na více než tisíc firem. Předpokládá se však, že nová direktiva se v konečném důsledku dotkne mnohem většího počtu firem. Očekává se totiž, že firmy s touto povinností budou vyvíjet tlak například i na své dodavatele, aby tato data měřili a zveřejňovali, protože to zpětně ovlivňuje jejich výsledky.

Cesta k financím a investicím

Význam sjednocení a rozšíření nefinančního reportování spočívá především v tom, že jednotlivé subjekty na trhu budou pro investory a finanční instituce jednoznačně porovnatelné podle stejných parametrů. Už dnes je vidět u velkých investorů jasná tendence upřednostňovat firmy, které se vydávají směrem udržitelného podnikání a tyto nefinanční údaje poskytují. "Zelené" investice budou v budoucnu získávat firmy, které budou ochotné projít transformací k odpovědnějšímu přístupu. Nefinanční reportování bude tedy otvírat cestu k financím a investicím.

Kdy to začne

Dubnový návrh nové směrnice je teprve začátkem legislativního procesu. Musí se k němu vyjádřit Evropský parlament i členské státy. Pokud vše půjde podle plánu, schválení směrnice se předpokládá na konci roku 2022. Nefinanční report by se tak měl poprvé stát součástí výroční zprávy za rok 2023.